Speciální léčebné metody

Kineziologický rozbor dle ACD

Diagnostika a terapie poruch pohybového aparátu je součástí vstupního vyšetření klienta. Akrální koaktivační diagnostika je hodnocena dle vstupního a výstupního dotazníku ACD a následně je stanoven přesný terapeutický plán ACT.

Individuální instruktáž cvičení

Dle anamnézy, diagnózy a celkového zdravotního stavu.

Individuální cvičení na neurofyziologickém podkladě

ACT- akrální koaktivační terapie dle Ingrid Palaščákové Špringrové

Metoda ACT zkoumá motorické chování a procesy motorického učení, využívá poloh vývojové kineziologie, biomechaniky uzavřených a následně otevřených kinematických řetězců a funkčního nastavení aker pro aktivaci pohybových vzorů. Aktivace pohybových vzorů při vzpěru o akrální části končetin v ACT napomáhá napřímení páteře, což umožňuje zkvalitnění posturálních a lokomočních funkcí jedince. Pohybové vzory aktivované v ACT mají vliv na psychofyziologické procesy jakými jsou myšlení, emoce, motivace a chování. Metoda je využívána v rámci prevence jako funkční rehabilitační trénink pohybových vzorů a v terapii pacientů širokého spektra klinických oborů

Metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch

Základem jsou vzpěrná cvičení, pomocí kterých se dá zlepšit funkce oslabených svalů a svalových skupin, stabilizace a posílení svalů zádových a končetinových. Metoda podle Brunkow vychází z vývojové kineziologie a při výběru vhodných vzpěrných cvičení respektuje jednotlivé stupně motorického vývoje dítěte.

PNF- Proprioceptivní neromuskulární facilitace

Cvičení  v diagonálách  tak, aby došlo k aktivaci správných pohybových vzorů,zvýšení rozsahu pohybu a posílení svalové síly. K tomu se používají techniky pohybového zvratu, výdrž-relaxace, akce-relaxace. Terapeut využívá manuální kontakt a tlak ve směru či proti směru vykonávaného pohybu, čímž ovlivňuje napětí svalů, které se mají do pohybového vzoru zapojit.

SM systém - funkční stabilizace a mobilizace páteře

Metoda a soubor cvičení, která pomáhají při bolestech zad, skolióze páteře, výhřezu meziobratlové ploténky.
Prevence vzniku onemocnění páteře a celého pohybového aparátu.

Ženské potíže dle Ludmily Mojžíšové

Léčba vertebrogenních potíží a některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové. Metoda pro diagnostiku a léčebu pohybových obtíží původně vypracovaná pro rehabilitaci pacientů s bolestmi zad. Je založena na odstranění svalového napětí, vyrovnání svalové nerovnováhy, obzvláštně hlubokého stabilizačního systému. Součástí jsou techniky mobilizace žeber, páteře, kostrče.

Další speciální léčebné metody

Fyzioterapie těhotných žen dle ACT

Fyzioterapie žen po porodu - diagnostika rozestupu a diastázy břišní po porodu Ultrazvukem SONO Q3

Diagnostika funkce pánevního dna Ultrazvukem SONO Q3

Speciální vyhodnocení funkce svalů pánevního dna a vyšetření pánevního dna u žen přes pochvu

Fyzioterapie miminek dle ACT

Fyzioterapie v traumatologii a ortopedii dle ACT

Kinesiology Taping by K-Active (tejpování)
Funkční kondiční trénink ve fyzioterapii
Testování a trénink funkční dynamické stabilizace    
Diagnostika a terapie dysfunkce hlubokého stabilizačního systému páteře
Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally
Folwin ®– cvičení statické+dynamické
TRX – cvičení + individuální přístupy jako součást léčby různých diagnóz