Ordinace fyzioterapie a rehabilitace

Bolesti zad, krční páteře a pohybového aparátu

Akutní a chronické bolesti krční, hrudní a bederní páteře, blokace žeber a potíže s dýcháním, to vše může být příčinami bolestí pohybového aparátu s různým stupněm intenzity, charakteru a lokalizace. Dle podrobného kineziologického vyšetření se snažím stanovit co nejpřesnější diagnózu s cílem odstranění bolesti. Následně je možnost navazujícího speciálního cvičení a individuálního tréninku v rámci prevence bolesti zad a pohybového aparátu.

Úrazy

Akutní či chronické fáze úrazů a hojení tkání, zaměření na prevenci následných komplikací, a co nejrychlejší návrat do běžného denního života. Rychlý návrat k pracovní činnosti či sportovní aktivitě je cílem každého člověka po úrazu. Díky podrobnému kineziologickému rozboru, speciální diagnostice ve fyzioterapii a stanovením požadovaných technik a spolupráce s ortopedem, neurologem, gynekologem a pediatrem se snažím léčit každého klienta individuálně.

Pooperační stavy

Vzhledem ke stanovené diagnóze a operační zprávě z nemocnice či jiného zdravotnického zařízení, zhodnotím celkový zdravotní stav z hlediska fyzioterapeuta. Dle vstupního vyšetření, anamnézy a potíží, určím a poučím klienta o prevenci pooperačních komplikací, včetně péče o operační ránu. Díky speciálním technikám se snažím,  o co nejrychlejší návrat klienta k běžné denní činnosti.

Prevence a léčba potíží v těhotenství

Na základě vstupního kineziologického vyšetření a spolupráce s gynekologem, stanovením diagnózy-nejčastějši bolesti zad v těhotenství, akutní či chronické.  Speciální masáže v těhotenství, tejpování a individuální cvičení.

Prevence inkontinence a potíže s pánevním dnem

Dle vstupního vyšetření a anamnézy, zjistím sílu pánevního dna a určím k tomu dané postupy léčby v rámci zlepšení funkce těchto potíží. Preventivně stanovím k dané diagnóze individuální trénink.

Prevence a léčba pohybového aparátu u dětí

V rámci vstupního kineziologického vyšetření stanovení individuální fyzioterapie na základě psychomotorického vývoje. Využítí metod Brunkow, Akrální koaktivační terapie a dalších speciálních technik ve fyzioterapii.

Indikace léčby pohybového aparátu

funkční poruchy a svalové dysbalance
stavy po operacích
stavy po úrazech
akutní a chronické poúrazové stavy u sportovců
vertebrogenní onemocnění (akutní i chronické bolesti zad)
degenerativní onemocnění páteře
artrotická onemocnění pohybového aparátu
stavy po centrální mozkové příhodě
stavy po dětské mozkové obrně
periferní parézy
inkontinence u žen
akutní a chronické bolesti zad u těhotných a žen v šestinedělí

Léčba potíží seniorů

 Dle aktuálních potíží, kineziologický rozbor včetně odběru anamnézy, léčba akutních a chronických potíží pohybového aparátu s ohledem na celkový zdravotní stav a přidružené choroby