Léčebné masáže

Masáž patří mezi nejstarší regenerační a relaxační metody. Má blahodárný účinek na většinu částí lidského těla, zejména pak na kůži, podkožní vazivo, lymfu, svalstvo a dýchací aparát. Masáž je starobylá metoda, využívaná k posílení organismu, k upevnění tělesného i duševního zdraví a osvěžení po fyzické a psychické námaze. Má vliv nejen na fyzickou, ale současně i na mentální úroveň. Pomáhá zvládat psychickou únavu, podrážděnost, odstraňuje emociální stres a napětí. Má také velice pozitivní vliv na pohybovou soustavou, stimuluje krevní a lymfatický systém a zlepšuje cirkulaci krve ve ztuhlých svalech. Tím dochází k navrácení síly, vitality a zesílení imunitního systému. Existují různé druhy masáží vycházejících z různých kulturních základů. Jednotlivé druhy masáží se vzájemně prolínají.

Jaké Vám mohu nabídnout masáže?

Klasická masáž

Klasická masáž se zaměřuje na uvolnění svalů, dokáže ulevit od bolesti. Pomocí klasické masáže se zvyšuje množství kyslíku přiváděného do tkání, lépe se prokrvuje tělo, zrychluje metabolismus a urychluje se proces celkového čištění organismu.

Měkké techniky a mobilizace

Jedná se o komplexní diagnostický a léčebný postup, který prostřednictvím práce v oblasti měkkých tkání a kloubů ovlivňuje funkci pohybového aparátu. Měkké techniky obnovují schopnost měkkých tkání (kůže, podkoží, facií, svalů a jejich úponů) se protahovat a posouvat vůči sobě ve všech vrstvách. Cílem mobilizací je odstranění kloubních blokád a obnovení pohyblivosti kloubů, včetně tzv. kloubní vůle a tím zajištění potřebného rozsahu pohybu.

Sportovní masáže

Vrcholoví sportovci využívají sportovní masáže, aby zkrátili čas potřebný k regeneraci a díky tomu mohou zvýšit tréninkové dávky. Samotná sportovní masáž však většinou nevyřeší potíže spojené mnohdy se zraněním, proto bývá doplněna dalšími speciálními technikami.

Reflexní masáže

Reflexní masáž na rozdíl od masáže klasické, působí především na úrovni nervové. Jednotlivé orgány a tkáně organismu jsou zásobeny nervovými vlákny, které jsou navíc propojeny vzájemně. Za účasti vyšších nervových center tak dochází k různým reflexním pochodům. Změny v útrobních orgánech tak mohou vyvolat změny na povrchu těla, ve svalech či jiných vnitřních orgánech a naopak. Tyto změny zprostředkovává především tzv. vegetativní nervový systém.Tato léčebná metoda se využívá především u funkčních, degenerativních a chronických revmatických onemocnění páteře a kloubů, u poúrazových stavů, u poruch prokrvení a u funkčních onemocnění útrobních orgánů.

Thajské masáže

Metoda spíše jemnější masáže kombinovaná s natahováním a protahováním spojující prvky akupresury a jógy; vychází z existence neviditelných energetických linií, tzv. sén, akupresurní body.

Su Jok masáže

Terapie, metoda léčby stimulací rukou a nohou je v dnešní době považována za jednu z nejlepších známých svépomocných metod. Jedná se o univerzální diagnostický a bezlékový léčebný systém (metodu), která zmírňuje bolest, umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch v těle, stabilizaci stavu a zlepšení při nemocech s chronickým průběhem.

Dornova metoda

Manuální terapie, pro korekci kloubů a obratlů.